Ứng dụng Làm cha trong các nền văn hóa và nội dung liên quan chỉ có mục đích là một nguồn thông tin chung. Ứng dụng này không được thiết kế để thay thế lời khuyên chuyên nghiệp. Mặc dù mọi nỗ lực đã được thực hiện để cung cấp lời khuyên và thông tin chính xác nhưng hoàn cảnh của mọi người là khác nhau. Thông tin chứa ở đây không nhằm thay thế cho lời khuyên hoặc tư vấn chuyên nghiệp từ một chuyên gia y tế được đào tạo.

Bạn phải luôn liên hệ với chuyên gia y tế về bất kỳ mối lo ngại nào và không nên bỏ qua lời khuyên chuyên môn hoặc trì hoãn tìm kiếm vì bất kỳ thông tin nào có trong ứng dụng này. Chúng tôi không cung cấp dịch vụ điện thoại hoặc email hỗ trợ.

Để cung cấp phản hồi về hoạt động của ứng dụng này (ví dụ như các liên kết web bị hỏng), hãy email tới info@fatheringacrosscultures.org.au