biểu tượng trẻ em và văn hóa

Trẻ em và văn hóa

Nếu bạn đến từ một nền văn hóa, ngôn ngữ hoặc tôn giáo khác thì việc dạy con bạn về di sản của chúng có thể quan trọng đối với bạn. Hãy thảo luận điều này với vợ của bạn ngay từ đầu, đặc biệt nếu bạn có một di sản khác với vợ.

Thể hiện tầm quan trọng của tính đa dạng đối với con bạn bằng cách chủ động tìm hiểu về các nền văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ khác. Để cảm nhận về một thành viên được chấp nhận và hiệu quả của xã hội thì một cá nhân phải có khả năng chấp nhận những người khác từ tất cả các nhóm tôn giáo, dân tộc và cộng đồng. Điều này sẽ khiến con bạn cảm thấy tự tin về bản sắc của chúng và là một phần của nước Úc đa văn hóa.