Biểu tượng chăm sóc bản thân

Chăm sóc bản thân

Mặc dù bạn sẽ thấy mình rất bận rộn, đặc biệt là trong những tháng đầu tiên sinh con nhưng sức khỏe cảm xúc khi mang thai và thời gian đầu làm cha mẹ là rất quan trọng.

Hãy cố gắng tập thể dục, thư giãn và dành thời gian cho bản thân.

Tất cả những thay đổi trong thai kỳ và thời gian đầu làm cho mẹ có thể dẫn đến buồn khổ về cảm xúc và/hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Bạn có thể trải nghiệm nhiều cảm xúc khác nhau và trải nghiệm của bạn có thể khác với vợ. Điều quan trọng là sớm nhận ra những thay đổi cảm xúc để bạn có thể làm gì đó với chúng.

Việc mới lên chức cha có thể là một cơ hội để kết bạn với những người cha khác và chia sẻ kinh nghiệm.

Nếu thiếu ngủ ảnh hưởng đến công việc của bạn, hãy nói chuyện với chủ lao động và cố gắng thu xếp giờ làm việc cho phù hợp với cuộc sống gia đình.

Xem Gia đình lành mạnh.